EtusivuYhteystiedot › Ympäristö

YmpäristöLuonto on meidän elinympäristömme

ISO 14001
YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA
Ympäristöpolitiikkamme


Noudatamme kaikissa yksiköissämme päämiestemme määrittelemiä ympäristösuojeluohjeita sekä viranomaisten ja kohdekuntien asettamia yksityiskohtaisia ympäristönsuojeluohjeita. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti huomioiden ympäristönäkökohdat ja pyrimme vähentämään luonnolle aiheutuvaa, toiminnastamme syntyvää jätekuormitusta.

Seuraamme huolellisesti muuttuvaa lainsäädäntöä sekä ympäristönsuojeluun liittyviä asiakkaiden ja yhteiskunnan odotuksia. Noudatamme aina voimassa olevia lakeja ja asetuksia ja sen lisäksi toteutamme vapaaehtoisesti ympäristön kannalta järkeviä ratkaisuja, jotka ovat toiminnassamme teknisesti ja taloudellisesti mahdollisia toteuttaa.

Pyrimme ehkäisemään jätteiden syntyä ja suoritamme jätteiden lajittelun heti syntypaikalla. Teemme yhteistyötä ympäristötietoisten tavarantoimittajien kanssa.

Päämäärät ja tavoitteet
Päämääränämme on parantaa työturvallisuutta ja aikaansaada työviihtyvyyttä järjestelmällisellä siisteyden ja jätehuollon hallinnalla. Päämääränämme on lisäksi ohjata kaikki hyötykäyttökelpoinen jäte jatkokäsittelyyn.

Siisteyden ja jätehuollon toimivuus ja työturvallisuus varmistetaan yksiköiden työnsuojeluorganisaatioiden toimesta. Yksiköiden ympäristövastaavat kokoavat AKL:n ympäristöohjelman mukaiset vuosiraportit ja vertaavat toteutuneita aikaisempiin vuosiin sekä omalta osaltaan että yksiköiden kesken. Samalla tarkistetaan uudet hyötykäyttöön ohjatut jäte-erät ja niistä syntyneet säästöt. Saatuja tuloksia vertaillaan myös alan keskiarvolukuihin.

Henkilökuntaa ohjataan ja koulutetaan suorittamaan jätteiden lajittelua sovittujen määräysten mukaisesti.

Ota yhteyttä

Kiitos!

Yhteystietosi

Toivottu yhteydenottotapa

Viestin otsikko

Viesti

* Pakolliset tiedot

Sulje
Ylös

Tilaa uutiskirje

Sulje
Sulje

Tilaa uutiskirje

Sulje

Ota yhteyttä

Kiitos!
Tällä lomakkeella voit lähettää yhteydenottopyyntöjä, antaa palautetta ja pyytää tarjouksia.

Vastaanottaja

Asiani koskee

Yhteystietosi

Toivottu yhteydenottotapa

Viestin otsikko

Viesti

* Pakolliset tiedot

Sulje

Tilaa uutiskirje

Sulje